Spletna mesta Dela, d. d., (slovenskenovice.si, delo.si, deloindom.si, polet.si, ddom.si, pogledi.si, micna.si) uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali soglašate z namestitvijo piškotkov na omenjenih straneh? V redu Omejujem piškotke Želim več informacij

Main menu

Pravila in pogoji nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre

I.Trajanje nagradne igre

Nagradna igra v sodelovanju s prilogo Polet  (izdajatelj Delo, d. d.) in Canonom traja od vključno 10. septembra do vključno 7. oktobra 2012.

II. Definicije pojmov

Organizator nagradne igre je Polet (izdajatelj Delo, d. d.).

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.polet.si ter dostopna na sedežu podjetja Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, v marketingu.

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.

II.Potek nagradne igre

Uredništvo Polet bo na spletni strani www.polet.si začelo s fotonatečajem v dveh delih. Naloga udeležencev nagradne igre je, da pošljejo najlepše fotografije na temo SLOVENSKA NARAVA  in izpolnijo polje s svojimi podatki.

III.Sodelovanje v nagradni igri

1.V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja nagradne igre na www.polet.si na nagradna@klubpolet.si pošljejo fotografijo, ki jo bomo vključili v nagradni natečaj. Za sodelovanje je potrebno pripisati še osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon in datum rojstva).

2. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije.

IV.Izbor nagrajencev

1. Izžrebali bomo enega nagrajenca na 14 dni, ki bo prejel fotoaparat Canon A2300.
2. Nagrajenca določi komisija fotografov Dela, ki bo izbrala dve najlepši fotografiji. Prva prispela fotografija s pravilnim odgovorom in vsemi osebnimi podatki ima številko 1.
3. Zapisnik izbora, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hrani v uredništvu Polet.
4. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

V.Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani www.polet.si in tiskani izdaji Poleta.

VI.Nagrada in njen prevzem

1. Nagrade so v hrambi uredništva Polet.
2. V igri je podeljen izdelkek Canona.
3. Nagrade niso izplačljive v gotovini in niso prenosljive na drugo osebo.
4. Pred prejetjem oziroma podelitvijo nagrade je nagrajenec dolžan podpisati Izjavo, s katero soglaša s temi pravili. Podpis izjave je pogoj za prejetje oziroma podelitev nagrade. Za mladoletne nagrajence podpišejo izjavo starši oziroma zakoniti zastopnik ali skrbnik.
5. Podrobnejša navodila o prejetju ali prevzemu nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.
6. Po prejeti podpisani izjavi in po dobavnem roku nagrade bo nagrajenec, dobitnik nagrade, po pošti prejel nagrado.
7. Če se podatki osebe na osebnem dokument u ne ujemajo s podatki o izžrebanem nagrajencu, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se mu je ne podeli.
8. Za mladoletne nagrajence nagrado prevzamejo njihovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik.
9. Če nagrajenec oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik v 30 dneh po objavi rezultatov žrebanja oziroma 30 dni po poslanem obvestilu ne predloži zahtevanih dokazil, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
10. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:
• pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VII.Plačilo davkov

1.Akontacijo dohodnine, povezano z izročitvijo nagrade, v celoti nosi organizator nagradne igre.

2. Izročitev nagrade ter vso odgovornost glede predaje nagrade in z njo povezanih vprašanj nosi organizator nagradne igre.

IX. Zasebnost in varstvo podatkov

1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, poštna številka, pošta, objavijo v prilogi Polet in na spletni strani www.polet.si. 
2. Udeleženec oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje organizatorju (Delo, d. d.) uporabo njegovih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca oziroma v njegovem imenu njegovi starši, zakoniti zastopnik ali skrbnik. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. L. RS, št. 20/98 do 86/2009).
3. Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi ime nagrajenca in risbo ter posnetke morebitne podelitve nagrade. Za objavo imena, risbe in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencu ni treba plačati.

X. Pritožbe

1. Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
2. Izročitev nagrade ter vso odgovornost glede predaje glavne nagrade in z njo povezanih vprašanj nosi organizator nagradne igre.

XI. Spremembe pravil in pogojev

1. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.
2. Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.polet.si.

Ljubljana, 10. september 2012